ГРАФИТИ КАО ИЗРАЗ БУНТА


Тема текста: Култура и новац
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Beсна Динић Миљковић

Чињеница да су подељена мишљења око тога да ли графите треба прихватити као савремени уметнички израз, или сматрати њихово присуство у јавним просторима чином вандализма, указује на страх од немогућности успостављања контроле над порукама које њихови аутори шаљу. Без обзира на то да ли су уписаној или ликовној форми, да ли представљају поруку социјалне критике или само име графитера, поруке графита нуде јединствено значење. Пратећи траг графита Мачке широког осмеха, чија је појава преплавила Париз током друштвених промена почетком овог века, француски редитељ Крис Маркер промишља протестена улицама Париза проналазећи потврду слогана из 1968. да поезија настаје на улици. Настали као уметност потребе, као језик оних којима су били ускраћени други, конвенционалнији, видови изражавања, графити утичу на колективно понашање људи, изврћу њихову перцепцију стварности и упућују на нов начин размишљања, попут савести друштва које је почело да заборавља важне аспекте живота. Схватајући их као средство комуникације, рад се бави овим феноменом анализирајући га кроз сегменте којe сваки чин комуникације подразумева. 

Број 163 / 2019


Културе отпора • Култура и новац Преузми број

Текст


Преузми текст