УМЕТНОСТ И НОВАЦ: ПО­ЗО­РИ­ШТА У БЕ­О­ГРА­ДУ У ПЕ­РИ­О­ДУ ОД 1945. ДО 1980. ГО­ДИ­НЕ


Тема текста: Култура и новац
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Дејана Прњат

У проучаваном периоду држава је остваривала идеолошку контролу над свим сферама јавног живота, што је укључивало и уметничко стваралаштво. Ова контрола била је нарочито изражена у првим годинама након Другог светског рата, али је била присутна током целог раздобља. У позоришном животу испољавала се кроз разне видове, од којих су најзначајнији били с једнестране политичка цензура, а с друге зависност од државног новца, јер су све институције културе биле финансиране из буџета. Означају идеолошког фактора већ је доста писано, па ћемо у радуставити фокус на утицај које су финансијске околности имале на формирање позоришних репертоара у Београду у периоду од 1945.до 1980. године. Генерално, могли бисмо да идентификујемо две основне фазе: централистичку, која је подразумевала јаку државну контролу креирања репертоара уз загарантовано финансирање позоришних институција, и децентралистичку, која је уз веће слободе у формирању репертоара донела и већу финансијску неизвесност. 

Број 163 / 2019


Културе отпора • Култура и новац Преузми број

Текст


Преузми текст