ПУТЕВИ ТЕХНОЛОГИЈА: НА­ЦИ­О­НАЛ­НА УЛА­ГА­ЊА У КОН­ТЕК­СТУ ГЛО­БАЛ­НОГ РАЗ­ВО­ЈА ТЕХ­НО­ЛО­ГИ­ЈА


Тема текста: Култура и новац
Кључне речи: Нема кључне речи
Аутор текста: Јелена Стануловић

Конвенционална економска теорија тврди да су технологија и технолошки развој од централне важности за економски раст, а економски раст је од централне важности за капитализам и институције које су створене на овој идеологији. У овом раду преиспитаће се важност улагања у технологије, како за национални, тако и за глобални економски раст пре свега полазећи од тезе да технолошке иновације зависе од институција система слободног тржишта. Раст националне економије такође зависиод стопе запослености, па се кроз рад провлачи и мисао да ће технолошки напредак девалвирати људски рад независно од степена образовања. Технолошке иновације такође уносе бригу јер доносе промене у оквиру актуелног друштвено- привредног система

Број 163 / 2019


Културе отпора • Култура и новац Преузми број

Текст


Преузми текст