МУЗИЧКИ ВИДЕО У ЈУГОСЛАВИЈИ И ПОСТЈУГОСЛОВЕНСКОМ ПЕРИОДУ У СРБИЈИ


Тема текста: Истраживања
Кључне речи: Србија Југославија музички видео рекламна индустрија
Аутор текста: Ирена Шентевска

У овој студији разматрамо историјски развој и контекстуалне особености развоја музичког видеа као специфичне медијске форме која рефлектује успоне и падове поп-музичке индустрије у социјалистичкој Југославији и Србији као једној од земаља наследница – од економског система радничког самоуправљања до (послератне) неолибералне капиталистичке економије. Студија се фокусира на стратегије промоције музичких производа (и извођача) и фузију између музичке и рекламне индустрије током периода транзиционог реструктуирања привреде у земљи која је у протеклих неколико деценија мењала име, површину, политички поредак и економски систем. 

Број 162 / 2019


Свакодневица • Хип-хоп Преузми број

Текст


Преузми текст