ЕСТЕТИКА КЛАСИЧНОГ КИНЕСКОГ СЛИКАРСТВА


Тема текста: Естетика данас
Кључне речи: естетика и ликовна пракса тумачење и сагледавање смисла уметности
Аутор текста: Душан Пајин

Током хиљаду година (од 7–17 в.) у кинеској ликовној уметности настао је велик број дела у веома широком распону, у погледу стила, тема, жанрова и естетике. Посебно плодан је био период између 10–13. века, када је настао и велик број теоријских радова у којима се излажу естетички ставови аутора, њихово тумачење и сагледавање уметности, посебно сликарства. Овде ћемо се посветити приказивању стваралаштва везаног за сликарство, као и неких теоријских дела посвећених естетици сликарства у том времену. Нека од тих дела су блиска Да Винчијевим текстовима о сликарству (насталим око 1500), али му претходе неколико векова.

Број 161 / 2018


Југославија и култура • Естетика данас Преузми број

Текст


Преузми текст