ВАЉЕВО У ПОТРАЗИ ЗА ИДЕНТИТЕТОМ


Тема текста: Истраживања
Кључне речи: идентитет идеологија споменици бренд симболи манифестације демитологизација
Аутор текста: Жељко Крстић

Циљ рада је да се уочи развој идентитета града Ваљева. У истраживању би требало уочити историјски развој града, као и спољње утицаје на њега. То могу бити и неки већи градови који се налазе у близини Ваљева, као што је Београд. У писању би требало истаћи оно што је иманентно и карактеристично за сам град, и по чему се он разликује од других градова у свом окружењу. Препознати битне историјске трeнутке у његовом развоју, институције и људе. На крају би требало изнети и процену његовог развоја (напредак, назадак или стаганација) и који су то ресурси које поседује град и његово окружење.

Број 159 / 2018


Присаједињење Војводине Србији • О архитекти Николи Добровићу Преузми број

Текст


Преузми текст