МЕДИЈСКА КОНГЛОМЕРАЦИЈА КАО ДЕО ГЛОБАЛНИХ ПРОМЕНА У КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ И ОРГАНИЗОВАЊУ


Тема текста: Глобализација и медији
Кључне речи: медији глобализација економија пропагнда пропаганда медијски конгломерати
Аутор текста: Драган Никодијевић

Околност да медији својим комуникацијским потенцијалима ревносно опслужују разнородне глобализацијске процесе није ни нова ни непозната. Мање је међутим уочљиво да медијски систем у све већој мери опонаша глобалне корпоративне обрасце организовања и пословања који подразумевају мултинационално и планетарно распростирање не само медијских утицаја већ и капитала. Људи који раде у медијима, као и они у другим делатностима, суочени су такође са изазовима новог доба.

Број 138 / 2013


Мисија Светог Ћирила и Методија • Глобализација и књижевност, интермедијалност и медији Преузми број

Текст


Преузми текст