КУЛТУРНА ПОЛИТИКА ЈЕДНАКОСТИ ПОЛОВА


Тема текста: Глобализација и интермедијалност
Кључне речи: културна политика менаџмент жене бизнис
Аутор текста: Ана Јурчић и Николина Врцељ

Време у коме живимо, ма колико деловало савремено и либерално, ипак намеће питање: да ли у 21. веку заиста постоји културна политика једнакости полова или полна дискриминација и даље преовладава, како у појединим културама тако и у пословању? Жене у пословном свету спорије напредују, мање су плаћене од колега мушкараца, потребно им је више времена и напора да би досегле жељене позиције. У бизнису, посебно глобалном, жене на високој позицији су реткост. Предрасуда је да жене нису „сковане“ за лидерство, да су превише емотивне, да им недостаје снага... Да ли је заиста тако? Зашто више жена не достиже врхунске менаџерске позиције? Циљ овог рада је да одговори на претходна питања, да укаже на положај жена у глобалном бизнису, на прилике, изазове и препреке са којима се жене суочавају у послу, на њихову способност да балансирају између посла и породице и, коначно, да дâ смернице како културном политиком уклањати баријере на путу напретка жена.

Број 138 / 2013


Мисија Светог Ћирила и Методија • Глобализација и књижевност, интермедијалност и медији Преузми број

Текст


Преузми текст