КРИМИНАЛИТЕТ И ЕТОС АФРОАМЕРИЧКИХ БАНДИ НА ПОДРУЧЈУ УРБАНОГ ЛОС АНЂЕЛЕСА


Тема текста: Култура и девијантност
Кључне речи: криминалитет банда ганг етос посткултура Лос Анђелес поткултура
Аутор текста: Урош Томић

Још од периода чикашке школе и еколошке теорије гангови су привлачили пажњу истраживача као јединствен феномен проузрокован високим нивом урбанизације и друштвене дезорганизације. У њиховим делима су успостављене прве корелације између степена сиромаштва, градске средине и стопе криминала. Лос Анђелес се већ неколико деценија уназад сматра светском престоницом банди и гангова што потврђују и извештаји градске полиције према којима у Лос Анђелесу тренутно оперише приближно 450 активних гангова. Тема је релевантна како за поље криминалитета тако и социологију града јер гангови постају својеврстан израз суочавања са депривацијом и тешким егзистенцијалним условима у градском простору.

Број 157 / 2017


Матрилинеарност • Култура и девијантност                          Преузми број

Текст


Преузми текст