КУЛТУРА И КРИМИНАЛИТЕТ


Тема текста: Култура и девијантност
Кључне речи: култура млади злочин криминалитет културна трансмисија поткултура миграције
Аутор текста: Ђорђе Игњатовић

Рад представља покушај да се расплете сложени међуоднос културе и криминалитета. После прецизирања које од многобројних у науци заступљених значења ове две категорије усвајамо, биће указано на две врсте релација које криминологија може успоставити између њих. Анализа је заснована пре свега на англосаксонској литератури, али ће на крају бити указано и на то колико је питање односа културе и криминалитета актуелно овде и сада.

Број 157 / 2017


Матрилинеарност • Култура и девијантност                          Преузми број

Текст


Преузми текст