ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ


Тема текста: Глобализација и књижевност
Кључне речи: гло­ба­ли­за­ци­ја тур­ска књи­жев­ност постмодернизам
Аутор текста: Мирјана Маринковић

У раду се износи анализа ефеката глобализације на турску књижевност, уз кратак осврт на њену историју која се у различитим раздобљима развијала под утицајем других култура и цивилизација на широком географском простору. Глобализација као феномен није карактеристична само за савремено доба, већ се у различитим видовима испољавала кроз историју. Турска књижевност је имала специфичан развој јер се практично непрестано борила за идентитет под притиском других развијенијих литература, а од средине 19. века је под утицајем европске књижевности. У наше време процес глобализације није могао мимоићи ни Турску и њену књижевност. Премда постоје опречна мишљења о ефектима глобализације, њен утицај на мање познате књижевности у свету, попут турске, у највећој мери је позитиван, будући да глобализација не значи само уједначавање, већ и испољавање различитости култура.

Број 138 / 2013


Мисија Светог Ћирила и Методија • Глобализација и књижевност, интермедијалност и медији Преузми број

Текст


Преузми текст