ФРАГМЕНТИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ И КЊИЖЕВНОСТ


Тема текста: Глобализација и књижевност
Кључне речи: гло­ба­ли­за­ци­ја књи­жев­ност фраг­мен­ти­за­ци­ја хомо­ге­ни­за­ци­ја
Аутор текста: Жељко Милановић

Полазећи од покушаја да представи садашње стање појма глобализације, рад се креће двема различитим линијама које проматрају глобализацију и њен однос према култури и књижевности - из књижевне, а затим и економске перспективе. Широко заступљена теза да је савремена књижевност попримила улоге робе која учествује у тржишној утакмици, проверава се смештањем књижевности у неке од основних стратегија глобализације виђене из перспективе економиста. Однос књижевности и глобализације, одређен синтагмама глобализација књижевности, глобална књижевност и књижевност глобализације представља глобализацијско-фрагментарни одговор на сложено питање њихових односа, које се овим радом свакако не исцрпљује, као што ни глобализација ни књижевност не остављају утисак слабљења својих преображаја.

Број 138 / 2013


Мисија Светог Ћирила и Методија • Глобализација и књижевност, интермедијалност и медији Преузми број

Текст


Преузми текст