132 / 2011

Redakcija: dr Divna Vuksanović, dr Veselin Kljajić,

dr Rada Drezgić, dr Vesna Mikić, dr Vladislava Gordić Petković,

dr Angelina Milosavljević, dr Zoran Jevtović, dr Aleksandar Prnjat,

dr Dragan Ćalović, mr Gorana Vencl, Peđa Pivljanin (sekretar)

Glavni urednik: dr Milanka Todić

Lepotom časopisa bavio se: Bole Miloradović

Lektura i korektura: mr Nina Savčić

Priprema za štampu: Peđa Pivljanin

Izdavač: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka

Odgovorni urednik: Aleksandar Lazarević

Redakcija časopisa Kultura, Beograd, Rige od Fere 4,

tel. 2187 637

E-mail: kultura@zaprokul.org.rs

Web site: www.zaprokul.org.rs

Časopis izlazi tromesečno

Svi tekstovi u časopisu se recenziraju

Pretplate slati na adresu: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka,

Rige od Fere 4, Beograd, račun 840-713668-11

s naznakom „Za časopis Kultura“

KULTURA – Review for the Theory and Sociology of Culture and for

the Cultural Policy (Editor in Chief dr Milanka Todić), Beograd, Rige

od Fere 4, tel. (+ 381 11) 2637 565

Published quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog razvitka

(Center for Study in Cultural Development), Beograd, Rige od Fere 4

Štampa: CICERO PRINT,

Blaža Popivode 3, Beograd

Tiraž: 500

Štampanje završeno: septembra 2011.

ISSN 0023-5164

UDK 316.7

Izdavanje ovog broja Kulture pomoglo je

Ministarstvo kulture Republike Srbije

keyboard_arrow_down
131 / 2011

Redakcija: dr Divna Vuksanović, dr Veselin Kljajić, dr Rada

Drezgić, dr Vesna Mikić, dr Vladislava Gordić Petković, dr Angelina

Milosavljević, dr Zoran Jevtović, dr Aleksandar Prnjat, dr Dragan

Ćalović, mr Gorana Vencl, Peđa Pivljanin (sekretar)

Glavni urednik: dr Milanka Todić

Lepotom časopisa bavio se: Bole Miloradović

Lektura i korektura: mr Nina Savčić

Priprema za štampu: Peđa Pivljanin

Izdavač: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka

Odgovorni urednik: Aleksandar Lazarević

Redakcija časopisa Kultura, Beograd, Rige od Fere 4,

tel. 2187 637

E-mail: kultura@zaprokul.org.rs

Web site: www.zaprokul.org.rs

Časopis izlazi tromesečno

Svi tekstovi u časopisu se recenziraju

Pretplate slati na adresu: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka,

Rige od Fere 4, Beograd, račun 840-713668-11

s naznakom „Za časopis Kultura“

KULTURA – Review for the Theory and Sociology of Culture and for

the Cultural Policy (Editor in Chief dr Milanka Todić), Beograd, Rige

od Fere 4, tel. (+ 381 11) 2637 565

Published quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog razvitka

(Center for Study in Cultural Development), Beograd, Rige od Fere 4

Štampa: CICERO PRINT,

Blaža Popivode 3, Beograd

Tiraž: 500

Štampanje završeno: juna 2011.

ISSN 0023-5164

UDK 316.7

Izdavanje ovog broja Kulture pomoglo je

Ministarstvo kulture Republike Srbije

keyboard_arrow_down
130 / 2011

Redakcija: dr Divna Vuksanović, dr Veselin Kljajić,

dr Rada Drezgić, dr Vesna Mikić, dr Vladislava Gordić

Petković, dr Angelina Milosavljević, dr Zoran Jevtović,

dr Aleksandar Prnjat, dr Dragan Ćalović, mr Gorana Vencl,

Peđa Pivljanin (sekretar)

Glavni urednik: dr Milanka Todić

Lepotom časopisa bavio se: Bole Miloradović

Lektura i korektura: mr Nina Savčić

Priprema za štampu: Cicero print

Ilustracije: Marija Jovković, sa izložbe u Galeriji

Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka

Izdavač: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka

Odgovorni urednik: Aleksandar Lazarević

Redakcija časopisa Kultura, Beograd, Rige od Fere 4,

tel. 2187 637

E-mail: kultura@zaprokul.org.rs

Web site: www.zaprokul.org.rs

Časopis izlazi tromesečno

Svi tekstovi u časopisu se recenziraju

Pretplate slati na adresu: Zavod za proučavanje kulturnog

razvitka, Rige od Fere 4, Beograd, račun 840-713668-11

s naznakom „Za časopis Kultura“

KULTURA – Review for the Theory and Sociology

of Culture and for the Cultural Policy

(Editor in Chief dr Milanka Todić),

Beograd, Rige od Fere 4, tel. (+ 381 11) 2637 565

Published quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog

razvitka (Center for Study in Cultural Development),

Beograd, Rige od Fere 4

Štampa: CICERO PRINT,

Blaža Popivode 3, Beograd

Tiraž: 500

Štampanje završeno: marta 2011.

ISSN 0023-5164

UDK 316.7

Izdavanje ovog broja Kulture pomoglo je

Ministarstvo kulture Republike Srbije

keyboard_arrow_down