62-63 / 1983

Издавачки савет: Дуња Блажевић (председник), Ратко Божовић, Љуба Глигоријевић, Слободан Глумац, Радослав Ђокић, Јован Јанићијевич, Борислав Јовић, Верољуб Павловић, Александар Спасић, Вера Наумов Томић

Редакција: Ранко Бугарски, Иван Чоловић, Радослав Ђокић (одговорни уредник), Миливоје Иванишевић, Мирјана Николић, Гордана Олујић, Жарана Папић, Раша Попов, Ружица Росандић, Никола Вишњић

Опрема: Боле Милорадовић

Лектор: Душан Михајловић

Коректор: Весна Комар Димић

Цртежи: Стево Владић

Метер: Драгослав Верзин

Издавач Завод за проучавање културног развитка

keyboard_arrow_down
60-61 / 1983

Издавачки савет: Дуња Блажевић (председник), Ратко Божовић, Љуба Глигоријевић, Слободан Глумац, Радослав Ђокић, Јован Јанићијевич, Борислав Јовић, Верољуб Павловић, Александар Спасић, Вера Наумов Томић

Редакција: Ранко Бугарски, Иван Чоловић, Радослав Ђокић (одговорни уредник), Миливоје Иванишевић, Мирјана Николић, Гордана Олујић, Жарана Папић, Раша Попов, Ружица Росандић, Никола Вишњић

Опрема: Боле Милорадовић

Лектор: Душан Михајловић

Коректор: Весна Комар Димић

Цртежи арх. Зоран Петровић

Метер: Драгослав Верзин 

Издавач: Завод за проучавање културног развитка 

keyboard_arrow_down