47 / 1979

Izdavački savet: Dunja Blažević (predsednik), Ratko Božović, Ljuba Gligorijević, Slobodan Glumac, Radoslav Đokić, Jovan Janićijevič, Borislav Jović, Veroljub Pavlović, Aleksandar Spasić, Vera Naumov Tomić

Redakcija: Ranko Bugarski, Ivan Čolović, Radoslav Đokić (odgovorni urednik), Milivoje Ivanišević, Mirjana Nikolić, Gordana Olujić, Žarana Papić, Raša Popov, Ružica Rosandić, Nikola Višnjić

Oprema: Bole Miloradović

Lektori: Ilija Mojković, Duško Mihajlović

Korektor: Olga Martinović

Crteži: Jovan Erčević

Meter: Dragoslav Verzin

Izdaje: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka 

keyboard_arrow_down
46 / 1979

Izdavački savet: Dunja Blažević (predsednik), Ratko Božović, Ljuba Gligorijević, Slobodan Glumac, Radoslav Đokić, Jovan Janićijevič, Borislav Jović, Veroljub Pavlović, Aleksandar Spasić, Vera Naumov Tomić

Redakcija: Ranko Bugarski, Ivan Čolović, Radoslav Đokić (odgovorni urednik), Milivoje Ivanišević, Mirjana Nikolić, Gordana Olujić, Žarana Papić, Raša Popov, Ružica Rosandić, Nikola Višnjić

Oprema: Bole Miloradović

Lektori: Ilija Mojković, Duško Mihajlović

Korektor: Olga Martinović

Crteži: Milan Rakić

Meter: Dragoslav Verzin

Izdaje: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka 

keyboard_arrow_down
44 / 1979

Izdavački savet: Dunja Blažević (predsednik), Ratko Božović, Ljuba Gligorijević, Slobodan Glumac, Radoslav Đokić, Jovan Janićijevič, Borislav Jović, Veroljub Pavlović, Aleksandar Spasić, Vera Naumov Tomić

Redakcija: Ranko Bugarski, Ivan Čolović, Radoslav Đokić (odgovorni urednik), Milivoje Ivanišević, Mirjana Nikolić, Gordana Olujić, Žarana Papić, Raša Popov, Ružica Rosandić, Nikola Višnjić

Oprema: Bole Miloradović

Lektori: Ilija Mojković

Meter: Dragoslav Verzin 

Izdaje: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka

keyboard_arrow_down