39 / 1977

Izdavački savet: Dunja Blažević (predsednik), Ratko Božović, Ljuba Gligorijević, Slobodan Glumac, Radoslav Đokić, Jovan Janićijevič, Borislav Jović, Veroljub Pavlović, Aleksandar Spasić, Vera Naumov Tomić

Redakcija: Ranko Bugarski, Ivan Čolović, Radoslav Đokić (odgovorni urednik), Milivoje Ivanišević, Ranko Munitić, Miloš Nemanjić, Mirjana Nikolić, Gordana Olujić, Ružica Rosandić, Jasenka Tomašević

Oprema: Bole Miloradović

Lektor: Ilija Moljković

Meter: Dragoslav Verzin 

Izdavač: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka

keyboard_arrow_down
38 / 1977

Izdavački savet: Dunja Blažević (predsednik), Ratko Božović, Ljuba Gligorijević, Slobodan Glumac, Radoslav Đokić, Jovan Janićijevič, Borislav Jović, Veroljub Pavlović, Aleksandar Spasić, Vera Naumov Tomić

Redakcija: Ranko Bugarski, Radoslav Đokić (odgovorni urednik), Milivoje Ivanjišević, Stevan Lukić, Ranko Munitić, Miloš Nemanjić, Mirjana Nikolić. Grozdana Olujić, Ružica Rosandić, Jasenka Tomašević

Oprema: Bole Miloradović

Meter: Dragoslav Verzin

Crteži: Vladan Ljubinković

Izdavač: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka

keyboard_arrow_down
37 / 1977

Izdavački savet: Dunja Blažević (predsednik), Ratko Božović, Ljuba Gligorijević, Slobodan Glumac, Radoslav Đokić, Jovan Janićijevič, Borislav Jović, Veroljub Pavlović, Aleksandar Spasić, Vera Naumov Tomić

Redakcija: Ranko Bugarski, Radoslav Đokić (odgovorni urednik), Milivoje Ivanjišević, Stevan Lukić, Ranko Munitić, Miloš Nemanjić, Mirjana Nikolić. Grozdana Olujić, Ružica Rosandić, Jasenka Tomašević

Oprema: Bole Miloradović

Lektor: Ilija Moljković

Meter Dragoslav Verzin

Crteži: Arh. Predrag Ristić

OVAJ TEMATSKI DVOBROJ POSVECEN VREMENU UREDIO JE LJUBA STOJIĆ

Izdavač: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka .

keyboard_arrow_down