7 / 1969

REDAKCIJA

SLOBODAN ČANIĆ

DRAGUTIN GOSTUSKI

TRIVO INĐIĆ

VUJADIN JOKIĆ

STEVAN MAJSTOROVIĆ

(odgovorni urednik)

DANICA MOJSIN

MIRJANA NIKOLIĆ

NEBOJŠA POPOV

BOGDAN TIRNANIĆ

MILAN VOJNOVIĆ

TIHOMIR VUČKOVIĆ

OPREMA

BOLE MILORADOVIĆ

LEKTOR

MILIJA STANIĆ

KOREKTOR

OLGA MARTINOVIĆ

CRTEŽI

BOLE MILORADOVIĆ

IDEJNE SKICE ZA PLAKATE

5 - 6 / 1969

REDAKCIJA

SlBODAN ČAJNIĆ

DRAGUTIN GOSTUŠKI

TRIVO INĐIĆ

VUJADIN JOKIĆ

STEVAN MAJSTOROVIĆ

(odgovorni urednik)

DANICA MOJSIN

MIRJANA NIKOLIĆ

NEBOJŠA POPOV

BOGDAN TIRNANIĆ

MILAN VOJNOVIĆ

TIHOMIR VUČKOVIĆ

OPREMA

BOLE MILORADOVIĆ

TEHNIČKI UREDNIK

JANKO BRKIĆ

4 / 1969

REDAKCIJA

SLOBODAN CANlĆ

DRAGUTlN GOSTUSKI

TRlVO INĐlĆ

VUJADIN JOKlĆ

STEVAN MAJSTOROVIĆ

(odgovomi nrednik)

DANICA MOJSIN

MlRJANA NlKOLIĆ

NEBOJSA POPOV

BOGDAN TlRNANlĆ

MILAN VOJNOVIĆ

TlHOMlR VUČKOVIĆ

GRAFIČKA OPREMA

BOLE MlLORADOVlĆ

CRTEŽI

IVANKA ŽIVKOVIĆ

LEKTOR

MILIJA STANIĆ