Култура бр. 124 / 2009 Екранска култура


Редакција: др Дивна Вуксановић, др Веселин Кљајић, др

Рада Дрезгић, др Весна Микић, др Владислава Гордић

Петковић, др Ангелина Милосављевић, др Зоран Јевтовић, др

Александар Прњат, др Драган Ћаловић, мр Горана

Петровић, Пеђа Пивљанин (секретар)

Лепотом часописа бавио се: Боле Милорадовић

Лектура и коректура: Драгана Мартиновић

Припрема за штампу: Светозар Станкић

Фотографије: Исидора Бојовић

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

Одговорни уредник: Александар Лазаревић

Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4,

тел. 2187-637

E-mail: kultura@zaprokul.org.rs

Web site: www.zaprokul.org.rs

Часопис излази четири броја годишње

Сви текстови у часопису се рецензирају

Претплате слати на адресу: Завод за проучавање културног

развитка, Риге од Фере 4, рачун 840-713668-11

с назнаком “За часопис Култура”

KULTURA – Review for the Theory and Sociology of Culture

and for the Cultural Policy (Editor in Chief

dr Milanka Todić), Beograd, Rige od Fere 4,

tel. (+ 381 11) 2637 565

Published quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog

razvitka (Center for Study in Cultural Development),

Beograd, Rige od Fere 4

Штампа: ФОТО ФУТУРА,

Београд, Београдског батаљона 3,

Тираж: 500

штампање завршено: октобра 2009.

ISSN 0023-5164

UDK 316.7

Издавање овог броја Културе помогло је

Министарство културе Републике Србије

Садржај


Екранска култураИстраживања
Прикази


Број 124 / 2009


Екранска култура Преузми број