Култура бр. 35 / 1976 Култура број 35


РЕДАКЦИЈА

РАНКО БУГАРСКИ

РАДОСЛАВ ЂОКИЋ

МИЛИВОЈЕ ИВАНИШЕВИЋ

СВЕТА ЛУКИЋ

РАНКО МУНИТИЋ

МИЛОШ НЕМАЊИЋ

(одговорни уредник)

МИРЈАНА НИКОЛИЋ

ГРОЗДАНА ОЛУЈИЋ

РУЖИЦА РОСАНДИЋ

ЈАСЕНКА ТОМАШЕВИЋ

ОПРЕМА

БОЛЕ МИЛОРАДОВИЋ

ЛЕКТОР

ИЛИЈА МОЉКОВИЋ

ЦРТЕЖИ

ТОДОР СТЕВАНОВИЋ

МЕТЕР

ДРАГОСЛАВ ВЕРЗИН

Издаје: Завод за проучавање културног развитка,

Београд

Редакција часописа "Култура", Београд, Немањина 24,

II спрат, телефон 656-869. 

Излази четири пута годишње. Цена једног броја 15 дин.

Годишња претплата 40 дин. за установе 60 дин. за

иностранство 120 дин. Претплата се шаље на адресу: Завод

за проучавање културног развитка, Београд, Немањина

24/II. Жиро рачун 60806-603-8836 с назнаком "За

часопис 'Културу'".

Рукописе слати у два примерка с резимеом.

KULTURA - Review for the Theory and Sociology of 

Culture and for Cultural Policy (Editor in Chief Miloš Nemanjić), 

Beograd, Nemanjina 24/II, tel. 656-869. Published 

quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd,

Nemanjina 24/II. Single copy U.S. $ 3. Annual subscription U.S. $ 8 

should be sent to Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 

Nemanjina 24/II. Account c/o Beogradska banka 60811-620-16-1-320091-02090.

Please send all contributions in 2 copies with a summary.

YU ISSN 0023-5164

Штампа графичко предузеће "Слободан Јовић", Београд.

Садржај


Истраживања

Теме
Осврти

Полемика

Прикази

Збивања


Број 35 / 1976


Култура број 35 Преузми број