Култура бр. 33-34 / 1976 Култура број 33-34


РЕДАКЦИЈА

РАНКО БУГАРСКИ

РАДОСЛАВ ЂОКИЋ

МИЛИВОЈЕ ИВАНИШЕВИЋ

СВЕТА ЛУКИЋ

РАНКО МУНИТИЋ

МИЛОШ НЕМАЊИЋ

(одговорни уредник)

МИРЈАНА НИКОЛИЋ

ГРОЗДАНА ОЛУЈИЋ

РУЖИЦА РОСАНДИЋ

ЈАСЕНКА ТОМАШЕВИЋ

ОПРЕМА

БОЛЕ МИЛОРАДОВИЋ

ЛЕКТОР

ИЛИЈА МОЉКОВИЋ

ЦРТЕЖИ

ЛЕНКА КНЕЖЕВИЋ

МЕТЕР

ДРАГОСЛАВ ВЕРЗИН

Издаје: Завод за проучавање културног развитка,

Београд

Редакција часописа "Култура", Београд, Немањина 24,

II спрат, телефон 656-869. 

Излази четири пута годишње. Цена једног броја 15 дин.

Годишња претплата 40 дин. за установе 60 дин. за

иностранство 120 дин. Претплата се шаље на адресу: Завод

за проучавање културног развитка, Београд, Немањина

24/II. Жиро рачун 60806-603-8836 с назнаком "За

часопис 'Културу'".

Рукописе слати у два примерка с резимеом.

KULTURA - Review for the Theory and Sociology of 

Culture and for Cultural Policy (Editor in Chief Miloš Nemanjić), 

Beograd, Nemanjina 24/II, tel. 656-869. Published 

quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd,

Nemanjina 24/II. Single copy U.S. $ 3. Annual subscription U.S. $ 8 

should be sent to Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 

Nemanjina 24/II. Account c/o Beogradska banka 60811-620-16-1-320091-02090.

Please send all contributions in 2 copies with a summary.

YU ISSN 0023-5164

Штампа графичко предузеће "Слободан Јовић", Београд.

Садржај


Културна политикаИстраживања

Трибина


Теме

Осврти

Прикази


Збивања
Број 33-34 / 1976


Култура број 33-34 Преузми број