Култура бр. 68-69 / 1985 Ерик Фром и његово дело


Издавачки савет: Симеон Бабић, Ратко Божовић, Ранко 

Бугарски (председник), Радослав Ђокић, Веселин Илић, 

Иван Ивић, Јован Јанићијевић, Верољуб Павловић, 

Родољуб Стевановић.

Редакција: Иван Чоловић, Милена Драгићевић-Шешић, 

Радослав Ђокић (одговорни уредник), Миливоје Иванишевић, 

Соња Лихт, Мирјана Николић, Жарана Папић, Бранимир 

Стојковић, Дарко Танасковић, Никола Вишњић, Сретен Вујовић.

Опрема: Боле Милорадовић

Лектор: Душан Михајловић

Коректор: Весна Комар

Цртежи: Зоран Павловић

Метер: Миленко Ђапић

Тематску целину 'Ерих Фром и његово дело' уредио је 

Жарко Требјешанин

Издаје: Завод за проучавање културног развитка.

Редакција часописа "Култура", Београд, Риге од Фере 4,

тел. 637-216.

Часопис излази четири пута годишње. Цена једног примерка

у продаји 300 динара; двоброја 500 динара. Годишња претплата

1.000 динара, за радне организације 1.100 динара, за

иностранство 12 долара. Претплата се шаље на адресу: 

Завод за проучавање културног развитка, Београд, 

Риге од Фере 4, Жиро рачун 60806-603-8836 с назнаком 

"За часопис 'Култура'".

Рукописе слати у два примерка с резимеом.

KULTURA - Review for the Theory and Sociology of 

Culture and for Cultural Policy (Editor in Chief Radoslav Đokić), 

Beograd, Rige od Fere 4, tel. 637-216. Published 

quarterly by Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. 

Single copy U.S. $ 4. Annual subscription U.S. $ 12 should be sent to 

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, Rige od Fere 4.

Account c/o Beogradska banka 60811-620-16-1-320001-02090.

YU ISSN 0023-5164 

Штампа: ГРО "Култура", ООУР "Штампарија Култура",

Београд, Македонска 4

Садржај


Ерих Фром и његово дело
ТрибинаТеме


Осврти


ПриказиБрој 68-69 / 1985


Ерик Фром и његово дело Преузми број