Култура бр. 4 / 1969 Култура број 4


РЕДАКЦИЈА


СЛОБОДАН ЦАНИЋ

ДРАГУТИН ГОСТУШКИ

ТРИВО ИНЂИЋ

ВУЈАДИН ЈОКИЋ

СТЕВАН МАЈСТОРОВИЋ

(одговорни уредник)

ДАНИЦА МОЈСИН

МИРЈАНА НИКОЛИЋ

НЕБОЈША ПОПОВ

БОГДАН ТИРНАНИЋ

МИЛАН ВОЈНОВИЋ

ТИХОМИР ВУЧКОВИЋ


ГРАФИЧКА ОПРЕМА

БОЛЕ МИЛОРАДОВИЋ


ЦРТЕЖИ

ИВАНКА ЖИВКОВИЋ


ЛЕКТОР

МИЛИЈА СТАНИЋ


Издаје: Завод за проучавање културног развитка, Београд


АДРЕСА

Редакција часописа "Култура", Београд, Немањина 24, улаз Б

II спрат. Тел. 25-716.

Излази четири пута годишње. Цена једног броја 10 динара. Годишња

претплата 40 динара. Рукописе слати у два примерка, са резимеом.

Организација штампе и дистрибуција:

Новинско издавачка установа "Interpress - Međunarodna politika"

Београд, Немањина 34, п. ф. 413, телефони 641-546 и 642-539.

Претплата се шаље на адресу: "Interpress - Međunarodna politika"

Београд, Немањина 34, п. ф. 413, број жиро рачуна 608-3-1434-2 

с назнаком, "За часопис Културу".

Штампа Сервис Савеза удружења правника Југославије, Београд,

Пролетерских бригада бр. 74.

Садржај


Аргументи


Документи


Трибина


Теме
Култура јуче и данас


ПриказиОсврти и информације
Број 4 / 1969


Култура број 4 Преузми број