РЕДАКЦИЈА ЧАСОПИСA

1. Др Слађана Илић (главна уредница)

2. Марко Крстић (одговорни уредник)

3. Професор др Саша Радојчић

4. Др Јана Алексић

5. Доцент др Слободан Пенезић

6. Доцент др Владимир Коларић

           

Пеђа Пивљанин (извршни уредник)

E-mail: kultura@zaprokul.org.rs

Телефон: 011 2187 637


РЕДАКЦИЈЕ ЧАСОПИСА КУЛТУРА

Бројеви 1–12: Слободан Цанић, Драгутин Гостушки, Триво Инђић, Вујадин Јокић, Стеван Мајсторовић (одговорни уредник), Даница Мојсин, Мирјана Николић, Небојша Попов, Богдан Тирнанић, Милан Војновић и Тихомир Вучковић.

Бројеви 13/14–18: Слободан Цанић, Триво Инђић, Вујадин Јокић, Света Лукић, Стеван Мајсторовић (одговорни уредник), Милош Немањић, Мирјана Николић, Миодраг Петровић, Небојша Попов, Милан Војновић и Тихомир Вучковић.

Бројеви 19–32: Ранко Бугарски, Радослав Ђокић, Света Лукић, Слободан Машић, Ранко Мунитић, Милош Немањић (одговорни уредник), Мирјана Николић и Ружица Росандић.

Бројеви 33/34–36/37: Ранко Бугарски, Радослав Ђокић, Миливоје Иванишевић, Света Лукић, Ранко Мунитић, Милош Немањић (одговорни уредник), Мирјана Николић, Гроздана Олујић, Ружица Росандић и Јасенка Томашевић.

Број 38: Ранко Бугарски, Радослав Ђокић (одговорни уредник), Миливоје Иванишевић, Света Лукић, Ранко Мунитић, Милош Немањић, Мирјана Николић, Гроздана Олујић, Ружица Росандић и Јасенка Томашевић.

Бројеви 39 и 40: Ранко Бугарски, Радослав Ђокић (одговорни уредник), Миливоје Иванишевић, Ранко Мунитић, Милош Немањић, Мирјана Николић, Гроздана Олујић, Ружица Росандић и Јасенка Томашевић.

Бројеви 41–47: Ранко Бугарски, Иван Чоловић, Радослав Ђокић (одговорни уредник), Миливојe Иванишевић, Ранко Мунитић, Милош Немањић, Мирјана Николић, Гроздана Олујић, Жарана Папић, Раша Попов, Ружица Росандић, Никола Вишњић.

Бројеви 48/49–64: Ранко Бугарски, Иван Чоловић, Радослав Ђокић (одговорни уредник), Миливојe Иванишевић, Мирјана Николић, Гроздана Олујић, Жарана Папић, Раша Попов, Ружица Росандић, Никола Вишњић.

Бројеви 65/66/67–70: Иван Чоловић, Милена Драгићевић Шешић, Радослав Ђокић (одговорни уредник), Миливојe Иванишевић, Соња Лихт, Мирјана Николић, Жарана Папић, Бранимир Стојковић, Дарко Танасковић, Никола Вишњић, Сретен Вујовић.

Бројеви 71–75: Иван Чоловић, Милена Драгићевић Шешић, Радослав Ђокић (одговорни уредник), Миливоје Иванишевић, Соња Лихт, Мирјана Николић, Жарана Папић, Бранимир Стојковић, Дарко Танасковић, Никола Вишњић, Сретен Вујовић.

Бројеви 76–77: Милена Драгићевић Шешић, Радослав Ђокић, Миливоје Иванишевић, Соња Лихт, Мирјана Николић, Жарана Папић, Бранимир Стојковић (одговорни уредник), Дарко Танасковић, Сретен Вујовић.

Бројеви 78–95: Милена Драгићевић Шешић, Радослав Ђокић, Јелена Ђорђевић, Миливојe Иванишевић, Бојан Јовановић, Соња Лихт, Ратка Марић, Мирјана Николић, Жарана Папић, Бранимир Стојковић (oдговорни уредник), Дарко Танасковић, Сретен Вујовић.

Бројеви 96–97: Невена Даковић, Милена Драгићевић Шешић, Јелена Ђорђевић, Бојан Јовановић, Душан Ч. Јовановић (oдговорни уредник), Бојан Јовић, Иван Куцина, Ратка Марић, Бранимир Стојковић.

Бројеви 98–100: Невена Даковић, Милена Драгићевић Шешић, Јелена Ђорђевић, Бојан Јовановић, Душан Ч. Јовановић (oдговорни уредник), Иван Куцина, Ратка Марић, Бранимир Стојковић, Дивна Вуксановић.

Број 101: др Невена Даковић, др Милена Драгићевић Шешић (главни уредник), др Јелена Ђорђевић, др Весна Ђукић Дојчиновић, мр Александра Ђуричић, др Бојан Јовановић, Душан Ч. Јовановић, мр Иван Куцина, др Ратка Марић, др Бранимир Стојковић, др Дивна Вуксановић.

Број 102: мр Бранислав Димитријевић, Смиља Чупић, мр Ивана Ђокић, др Јелена Ђорђевић (главни и одговорни уредник), мр Бошко Милин, др Ивана Спасић, Предраг Шарчевић, Вања Шибалић, др Мишко Шуваковић, др ЗорицаТомић, др Милан Вукомановић.

Број 103/104: мр Бранислав Димитријевић, Смиља Чупић, мр Ивана Ђокић, др Јелена Ђорђевић (главни и одговорни уредник), Душан Ч. Јовановић, мр Бошко Милин, др Ивана Спасић, Предраг Шарчевић, Вања Шибалић, др Мишко Шуваковић, др Зорица Томић, др Милан Вукомановић.

Број 105/106: Татјана Бокан, мр Ивана Ђокић, др Јелена Ђорђевић (главни и одговорни уредник), мр Бошко Милин, др Ивана Спасић, Предраг Шарчевић, Вања Шибалић, др Мишко Шуваковић, др Зорица Томић, Смиља Вукелић, др Милан Вукомановић.

Бројеви 107–115: Татјана Бокан, мр Ивана Ђокић, др Јелена Ђорђевић  (главни и одговорни уредник), мр Бошко Милин, др Ивана Спасић, Предраг Шарчевић, Вања Шибалић, др Мишко Шуваковић, др Зорица Томић,  др Милан Вукомановић.

Бројеви 116–121: др Ивана Спасић, др Зорица Томић, др Јелена Ђорђевић (главни и одговорни уредник), др Мишко Шуваковић, др Милан Вукомановић, др Александар Прњат, мр Ивана Ђокић, мр Бошко Милин, Предраг Шарчевић, Вања Шибалић, Татјана Гарчевић, Пеђа Пивљанин (секретар).

Бројеви 121132: др Миланка Тодић (главна уредница), др Дивна Вуксановић, др Веселин Кљајић, др Рада Дрезгић, др Весна Микић, др Владислава Гордић Петковић, др Ангелина Милосављевић, др Зоран Јевтовић, др Александар Прњат, др Драган Ћаловић, мр Горана Венцл и Пеђа Пивљанин (секретар).

Бројеви 132137: др Миланка Тодић (главна уредница), др Дивна Вуксановић, др Веселин Кљајић, др Весна Микић, др Владислава Гордић Петковић, др Ангелина Милосављевић, др Зоран Јевтовић, др Александар Прњат, др Драган Ћаловић, мр Горана Венцл и Пеђа Пивљанин (секретар).

Бројеви 138153: др Александар Прњат (главни уредник), Марина Лукић Цветић (одговорна уредница), др Милош Немањић, др Веселин Кљајић, др Владислава Гордић Петковић, др Ангелина Милосављевић Аулт, др Мариела Цветић, мр Драгана Мартиновић, мр Слободан Мрђа, Пеђа Пивљанин (извршни уредник).

Бројеви 154-161: др Владислава Гордић Петковић (главна уредница), др Вук Вукићевић (одговорни уредник), др Дејана Прњат, мр Драгана Мартиновић, др Љубодраг Ристић, др Милета Продановић, др Александар Кадијевић, др Слободан Мрђа, Пеђа Пивљанин (извршни уредник).

Бројеви 162-169: др Владислава Гордић Петковић (главна уредница), др Вук Вукићевић (одговорни уредник), др Дејана Прњат, др Љубодраг Ристић, др Милета Продановић, др Александар Кадијевић, др Слободан Мрђа, др Владимир Коларић, мр Драгана Мартиновић (ликовна уредница), Пеђа Пивљанин (извршни уредник).

 

ИЗДАВАЧКИ САВЕТИ ЧАСОПИСА КУЛТУРА 

Чланови Издавачког савета у времену од1974 до 1977. године: Александар Ацковић (председник), Владимир Јовичић, Слободан Глумац, Радмила Перишић, Александар Б. Костић, Мирјана Стефановић, Јован Јанићијевић, Станислав Сташа Живковић, Стеван Мајсторовић, Верољуб Павловић, Милош Немањић.

Године 1977. изабрани су нови чланови Издавачког савета: Дуња Блажевић (председник), Ратко Божовић, Љуба Глигоријевић, Слободан Глумац, Јован Јанићијевић, Борислав Јовић, Стеван Мајсторовић, Милош Немањић, Верољуб Павловић, Александар Спасић, Вера Наумов Томић.

Бројеви 41–44: Дуња Блажевић (председник), Ратко Божовић, Љуба Глигоријевић, Слободан Глумац, Радослав Ђокић, Јован Јанићијевић, Борислав Јовић, Стеван Мајсторовић, Верољуб Павловић, Александар Спасић, Вера Наумов Томић.

Бројеви 45/46–64: Дуња Блажевић (председник), Ратко Божовић, Љуба Глигоријевић, Слободан Глумац, Радослав Ђокић, Јован Јанићијевић, Борислав Јовић, Верољуб Павловић, Александар Спасић, Вера Наумов Томић.

Бројеви 65/66/67–90: Симеон Бабић, Ратко Божовић, Ранко Бугарски (председник), Радослав Ђокић, Веселин Илић, Иван Ивић, Јован Јанићијевић, Верољуб Павловић, Родољуб Степановић.

Напомена: од 91. до 94. броја без Издавачког савета.

Број 95: Симеон Бабић, Ратко Божовић, Ранко Бугарски (председник), Радослав Ђокић, Веселин Илић, Иван Ивић, Јован Јанићијевић, Родољуб Степановић.

Бројеви 96–100: Симеон Бабић, Ратко Божовић, Ранко Бугарски (председник), Радослав Ђокић, Веселин Илић, Иван Ивић, Јован Јанићијевић.

Бројеви 101 и 102: Симеон Бабић, др Ратко Божовић, др Ранко Бугарски (председник), др Радослав Ђокић, др Веселин Илић, др Иван Ивић, др Јован Јанићијевић.

Бројеви 103/104 и 105/106: Симеон Бабић, др Ратко Божовић, др Ранко Бугарски (председник), др Радослав Ђокић, др Иван Ивић, др Јован Јанићијевић, Родољуб Степановић.

Напомена: Од броја 105/106 без Издавачког савета.


ЛИКОВНИ ПРИЛОЗИ

• Надежда Виторовић, Култура број 1, 1968. и Култура број 16 и 17, 1972. година

• Бранко Миљуш, Култура број 2–3, 1968. година

• Иванка Живковић, Култура број 4, 1969. година

• Миро Главуртић, Култура број 5–6, 1969. година

• Божидар Боле Милорадовић, Култура број 7, 1969. година

• Душан Оташевић, Култура број 8, 1970. година

• Џони Рељић, Култура број 9, 1970. година

• М. Ц. Ешер, Култура број 10, 1970. година

• Бора Коларевић, Култура број 11, 1970. година

• Михаило Ђурић Тикало, Култура број 12, 1971. година

• Жарко Рошуљ, Култура број 13–14, 1971. година

• Славољуб Чворовић, Култура број 18, 1972. година

• Оља Ивањицки, Култура број 19, 1972. година

• Зоран Јовановић, Култура број 20, 1973. година

• Синиша Вуковић, Култура број 21, 1973. година

• Милош Ћирић, Култура број 22, 1973. година

• Александар Јеремић Цибе, Култура број 23, 1973. година

• Никола Јанковић, Култура број 24, 1974. година

• Владислав Тодоровић Шиља, Култура број 25, 1974. година

• Драгутин Руменчић, Култура број 26, 1974. година

• Џоја Ратковић Гавела, Култура број 27, 1974. година

• Милета Милорадовић, Култура број 30–31, 1975. година

• Ленка Кнежевић, Култура број 33–34, 1976. година

• Тодор Стевановић, Култура број 35, 1976. година

• Предраг Пеђа Ристић, Култура број 36–37, 1977. година

• Владан Љубинковић, Култура број 38, 1977. година

• Жељко Шкаламера, Култура број 39, 1977. година

• Миодраг Рогић, Култура број 40, 1978. година

• Александар Поповић, Култура број 41, 1978. година

• Милан Ракић, Култура број 45–46, 1979. и Култура број 51–52 из 1980/81. године

• Јордан Ерчевић, Култура број 47, 1979. година

• Миодраг Нагорни, Култура број 48–49, 1980. година

• Душан Суботић, Култура број 50, 1980. година

• Мирослав Анђелковић, Култура број 53, 1981. година

• Љубодраг Јанковић Јале, Култура број 54, 1981. година

• Растко Ћирић, Култура број 55, 1981. година

• Дору Босиок, Култура број 56, 1982. година

• Владимир Бошковић, Култура број 59, 1982. година

• Зоран Петровић, Култура број 60-61, 1983. година

• Стево Владић, Култура број 62–62, 1983. година

• Тодор Стевановић, Култура број 64, 1984. година

• Владан Љубинковић, Култура број 65–67, 1984. година

• Зоран Павловић, Култура број 68–69, 1985. година

• Бранко Пашић, Култура број 71, 1985. година

• Андреј Крзивка, Култура број 72, 1986. година

• Радисав Тркуља, Култура број 73–75, 1986. година

• Мирјана Стојановић Војновић, Култура број 76–77, 1987. година

• Мирјана Поповић, Култура број 78–79, 1987. година

• Никола Илић, Култура број 80–81, 1988. година

• Јасмина Калић, Култура број 82–83, 1988. година

• Небојша Симић, Култура број 84–87, 1989. и Култура број 91–92, 1993. година

• Саша Марковић, Култура број 93–94, 1994. година

• Јелена Игњатовић, Култура број 95, 1997. година

• Иван Илић, Култура број 96, 1998. година

• Милена Јовановић, Култура број 97, 1998. година

• Никола Џафо, Култура број 98, 1999. година

• Стеван Кнежевић, Култура број 99, 1999. година

• Мрђан Бајић, Култура број 100, 2000. година

• Милета Продановић, Култура број 101, 2001. година

• Љубисав Милуновић, Култура број 102, 2001. година

• Мефаил Коле Камберовић, Култура број 103–104, 2002. година

• Никола Врбица, Култура број 107–108, 2003. година

• Исидора Бојовић, Култура број 124, 2009. година

• Марија Јовковић, Култура број, 130, 2011. година

• Немања Мараш, Култура број 135, 2012. година

• Милорад Мића Михајловић, Култура број 139, 2013. година

• Миле В. Пајић, Култура број 140, 2013. и Култура број 151, 2016. година

• Јован Пантић, Култура број 141, 2013. година

• Ђорђе Аралица, Култура број 143, 2014. година

• Мариела Цветић, Култура број 144, 2014. година

• Мигуел Алварадо, Култура број 145, 2014. година

• Слике ликовне колоније Вожд из Аранђеловца, Култура број 146, 2015. година

• Снежана Петровић, Култура број 148, 2015. и Култура број 156, 2017. година

• Слободанка Ракић Шефер, Култура број 149, 2015. година

• Рајко Р. Каришић, Култура број 150, 2016. година

• Ивана Мартић, Култура број 154, 2017. година

• Сања Филиповић, Култура број 155, 2017. година

• Ивана Живић, Култура број 157, 2017. година

• Предраг Пеђа Тодоровић, Култура број 158, 2018. година

• Јазмина Кланица, Култура број 159, 2018. година

• Стеван Крагујевић, Култура број 161, 2018. година

• Невена Максимовић, Култура број 162, 2019. годинa

• Снежана Јовчић Олђа, Култура број 163, 2019. година

• Рајко Р. Каришић, Култура број 164, 2019. година

• Синиша Радовић, Култура број 165, 2019. година

• Др Јелена Меркур, Култура број 166, 2020. година

• Ана Цакић, Култура број 167, 2020. година

• Бојан Јевтић, Култура број 168, 2020. година

• Дан Пержовски (Dan Perjovschi), Култура број 169, 2020. година