Tеме и рокови за пријем текстова у часопису Култура у 2021. години су следећи: 

  1. Тематске целине у 170. броју часописа су: Култура, субјект, филозофија, Култура и креативност, Култура и наслеђе. 
  2. Пријем текстова за 171. број је до 31. маја 2021. године; главне теме у овом броју часописа су Мањински идентитети и контакти култура, коју припрема и уређује доц. др Каролина Лендак Кабок и тема Историјски и епски јунаци – између историографије и литерарне и фолклорне традиције, коју припремају и уређују проф. др Борис Стојковски и доц. др Драгољуб Перић; 
  3. Пријем текстова за 172. број је до 30. јуна 2021. године; главне теме у овом броју часописа су Херменеутика бајке, коју припрема и уређује проф. др Велимир Б. Поповић и тема Религијски плурализам у интеррелигијски дијалог: изазови интердисциплинарности, коју припремају и уређују др Александра Ђурић Миловановић и доц. др Наташа Јовановић Ајзенхамер;   
  4. Пријем текстова за 173. број је до 31. јула 2021. године; главне теме у овом броју часописа су Достојевски, филм и медији, коју припремају и уређују проф. др Ениса Успенски и доц. др Владимир Коларић и тема Пут кауједињеној Европи: интеграција, политика, идеје и култура, коју припремају и уређују др Јелена Тодоровић Лазић и проф. др Сандра Гајић.

Упутство за предају радова часопису Култура