24. мај 2013.

Промоција 138. броја часописа КУЛТУРА

Промоција 138. Броја часописа за теорију и социологију културе и културну политику „Култура“ одржана је у петак 24. маја у 12 сати у просторијама Завода за проучавање културног развитка, Риге од Фере 4, Београд

На промоцији су говорили:

проф. др Гордана Јовановић, аутор
др Слободан Рељић, аутор
проф. др Владислава Гордић Петковић, уредник теме Глобализација и књижевност,
Марина Лукић Цветић, одговорни уредник часописа „Култура“, в.д. директора Завода за проучавање културног развитка

Солунска браћа Св. Ћирило и Методије, учени и образовани Византинци, већ искусни у мисионарском послу, добијају налог од византијског цара Михаила III да се упуте у државу моравских Словена са циљем да Христову веру проповедају на словенском језику. Овим чином василевс Михаило изашао је у сусрет моравском кнезу Растиславу, који је од њега тражио баш такве мисионаре, јер је по свој прилици чуо „да сви Солуњани чисто словенски говоре,“ што значи да ће словенском живљу у његовој држави, који не зна ни грчки ни латински језик, тумачити хришћанску веру на њему разумљивом језику. Браћа крећу на далек и неизвестан пут крајем 863. или почетком 864. године. Са собом воде и известан број својих ученика вичних словенском језику; носе, такође, и основне богослужбене књиге преведене на словенски језик. Њихов боравак у Моравској био је тежак и мукотрпан… После много мука, папа Хадријан II дозвољава богослужење на словенском језику… Западни Словени који су били под јурисдикцијом западне римске цркве убрзо напуштају богослужење на словенском језику и словенско писмо и приклањају се латинском, како је и до тада било. Јужни Словени прихватају ученике солунске Браће, прихватају словенски језик и словенско писмо у богослужењу и све до данас већина њих остају чувари сјајног и великог дела Ћирила и Методија. (Проф. др Гордана Јовановић, из текста Свети Ћирило и Методије – мисионари међу Словенима, Култура бр. 138).

Глобализација светске економије и успостављање глобалног друштва донело је у историји незапамћен јаз између богатих и сиромашних. Ова диспропорција чини касни капитализам изузетно нестабилним и постаје разлогом могућих великих друштвених промена. Глобални западни медији су у првој линији одбране тако успостављеног новог светског поретка. Медијска индустрија је део робусне пропагандне машинерије која производи оправдање за стање, али учествују у припремама ратова и вођењу војних операција против оних, било где у свету, који угрожавају stаtus quо. (др Слободан Рељић, из текста Медији – артиљерија глобализације, Култура бр. 138).

У опирању покушајима да се глобализација дефинише тако што ћемо је оптужити, и оптужи тако што ћемо је дефинисати, помоћ нам може пружити феномен неместа (франц. нон-лиеу). Антрополог Марк Оже, творац ове кованице, неместо дефинише као супротност припадности, супротност сваком одредљивом пореклу: хотелска соба, супермаркет, аеродром и ауто-пут представљају простор непрекидног протока и потрошње, одлажења и пролажења; то су простори изван историје, далеко од мреже људских односа и обликовања идентитета. Није ли и глобализација покушај обезличеног укрупњавања вредности, универзализовања које ће охрабрити не улазак у вечност, већ потрошњу у садашњем тренутку? Усамљеност и издвојеност неместа дају појединцу илузију припадања великом глобалном систему, систему који се граничи са утопијом, али не постаје утопија; неместо је вечита могућност да се увек и никада не буде код куће. Глобализација је процес сличног уједињавања бескраја могућности у једну могућност потрошње… У дефинисању глобализације, књижевност је неместо на ком се лоцирају мртви станари историје и живи случајни пролазници: она нема своје присуство, њена припадност је само илузија, она нема дом ни систем. Нема га откако је њен утицај проблематизован и избрисан. Утицај књижевности је релативизован на сваки начин тиме што је књижевни простор с једне стране скучен на ексклузивистички забран лишен медијског одјека, а са друге стране проширен на, ранијих деценија, незамисливе просторе медијских и културних феномена. (Проф. др Владислава Гордић Петковић, из уводне речи приређивача, Глобализација и књижевност, Култура бр. 138).

keyboard_arrow_down
14. мај 2013.

Бр. 138/2013. Мисија Св. Ћирила и Методија; Глобализација и књижевност, интермедијалност и медији

138

САДРЖАЈ БРОЈА:

 

I ЈУБИЛЕЈ – 1150 ГОДИНА ОД МИСИЈЕ СВЕТОГ ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА

Гордана Јовановић, СВЕТИ ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ – МИСИОНАРИ МЕЂУ СЛОВЕНИМА

II ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И КЊИЖЕВНОСТ

Владислава Гордић Петковић, РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
Жељко Милановић, ФРАГМЕНТИ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ И КЊИЖЕВНОСТ
Марко Чудић, (ПОСТ)КОЛОНИЈАЛИЗАМ У (ПОСТ)СОЦИЈАЛИСТИЧКОМ РУХУ: ЛАСЛО КРАСНАХОРКАИ ПО ТРЕЋИ ПУТ У КИНИ
Мирјана Маринковић, ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ
Бернарда Катушић, МЕДИЈАЛНА ГЛОБАЛИЗАЦИЈА
Владислава Гордић Петковић, ПИСАЊЕ УЗ ГРАНИЦУ: ТРСТ КАО МАЛИ ПРОСТОР ВЕЛИКИХ РАЗЛИКА
Софија Кристенсен, УНИВЕРЗИТЕТ У КЊИЖЕВНОСТИ: УНИВЕРЗИТЕТСКИ РОМАН У АНГЛО-АМЕРИЧКОЈ И НОРВЕШКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ
Викторија Кромбхолц, OBJECTS IN MIRROR ARE CLOSER THAN THEY APPEAR: ON THE NATURE OF FICTIONAL RETURNS TO THE NINETEENTH CENTURY
Ивана Марић, GLOBALIZATION, IDENTITY, COMMODITY: THE CASE OF STINKY ONION (TAMARA JECIĆ) AND THE PENULTIMATE JOURNEY (GORDANA ĆIRJANIĆ)
Новак Малешевић, ЈЕЗИК И ИДЕОЛОГИЈА

III ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ИНТЕРМЕДИЈАЛНОСТ

Миланка Тодић, УМРЕЖЕНА АВАНГАРДА: СРПСКИ, ФРАНЦУСКИ И ШПАНСКИ НАДРЕАЛИСТИ
Кајоко Јамасаки, ЗАВИЧАЈ И ТУЂИНА: ТРЕШЊА И ПОЕЗИЈА МИЛОША ЦРЊАНСКОГ
Хироши Јамасаки Вукелић, МАЦУО БАШО: УСКА СТАЗА КА ДАЛЕКОМ СЕВЕРУ
Масуми Камеда, VISUAL FRAMING OF RED MARTYRS: SOVIET AND YUGOSLAV PARTISAN PROPAGANDA COMPARED
Шон Боден, ЖЕНЕ И АНИМЕ: ПОПУЛАРНА КУЛТУРА И ЊЕН ОДРАЗ ЈАПАНСКОГ ДРУШТВА
Бојан Вукадиновић, СРПСКА ПУБЛИКА, ЈАПАНСКА АНИМАЦИЈА, ФИЛОМОВИ И СТРИПОВИ
Милена Попов, ГЛОБАЛНА МОДА – МОДА БЕЗ ГРАНИЦА: ДИВЉАЧКА ЛЕПОТА АЛЕКСАНДРА МЕККВИНА
Душанка Пихлер, ПРОЖИМАЊЕ МОДЕ И УМЕТНОСТИ НА ПРЕЛАЗУ ВЕКОВА
Зорица Чолић, КУЛТУРАЛНИ НОМАДИЗАМ КАО ОДБРАНА ХЕТЕРОГЕНОСТИ
Лидија Цветић, САЈБЕР ПЕРФОРМАНС КАО НОВОМЕДИЈСКА УМЕТНОСТ: ПРАКСА И ОНТОЛОГИЈА
Горан Гаврић, ГЛОБАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ЕКСПАНЗИЈЕ НОВИХ МЕДИЈА: ОД НЕМОГ КА ГОВОРНОМ (ПОКРЕТНОМ) СЛИКАРСТВУ
Ана Јурчић и Николина Врцељ, КУЛТУРНА ПОЛИТИКА ЈЕДНАКОСТИ ПОЛОВА

IV ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И МЕДИЈИ

Зоран Јевтовић, РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
Слободан Рељић, МЕДИЈИ – АРТИЉЕРИЈА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ
Зоран Јевтовић и Радивоје Петровић, ДИГИТАЛНИ ПОЛИС – ОАЗА ДЕМОКРАТИЈЕ ИЛИ САЈБЕР УТОПИЈА
Зоран Арацки, МАС-МЕДИЈИ КАО ГЛОБАЛИЗАЦИЈСКИ ГУБИТНИЦИ
Драган Никодијевић, МЕДИЈСКА КОНГЛОМЕРАЦИЈА КАО ДЕО ГЛОБАЛНИХ ПРОМЕНА У КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ И ОРГАНИЗОВАЊУ
Веселин Кљајић и Сара Доневски, НАРАТИВНОСТ КАО ГЛОБАЛНИ ТРЕНД НОВИНАРСКИХ ДОКУМЕНТАРНИХ ФОРМИ
Јелена Радовић Јовановић, НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ ЕНТИТЕТ

V ИСТРАЖИВАЊА

Војислава Радовановић, БЕТ КЕВАРОТ – КУЋА МРТВИХ

VI ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

Далибор Стојановић, НОВА УЛОГА ДЕЧЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА БЕОГРАД КАО МЕСТА ОКУПЉАЊА СТРУЧЊАКА ИЗ ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ДЕЧЈЕ КРЕАТИВОСТИ
Нина Михаљинац, ЧАСОПИСИ МГ И Г6: НОВА КРИТИЧКА МИСАО И ЊЕНА БУДУЋНОСТ

keyboard_arrow_down
28. феб. 2013.

Часопис КУЛТУРА бр. 137: „(НЕ)КУЛТУРА“

Промоција 137-ог броја часописа за теорију и социологију културе и културну политику КУЛТУРА одржана је у четвртак 28. фебруара у 12 часова у просторијама Завода, Улица Риге од Фере 4, Београд.

На промоцији су говорили:

Марина Лукић Цветић, одговорна уредница и директор Завода
доц. др Драган Ћаловић, приређивач
доц. др Татјана Миливојевић, аутор

Проблемски сучељавајући питања културног развоја, с једне, и духа времена, с друге стране, приређивачи овог темата настојали су да актуелним текстовима о култури остану на линији критичког рефлектовања различитих праксâ, чији је домен културног деловања, како изгледа, на почетку друге деценије двадесет првог века технолошки битно одређен. Називом (Не)Култура истакнуто је уверење да се једино промишљањем самог специфицума савремених развојних стратегија може избећи флуидност односа култура–некултура, те односа Култура–култура. Постављеном концепцијом, као и одабиром текстова, темат (Не)Култура настао је као део напора да се истраје на одржању дијалога о култури у теоријској мисли нашег времена.
(др Дивна Вуксановић и др Драган Ћаловић, из Уводне речи приређивача, (Не)Култура, Култура бр. 137)

keyboard_arrow_down
28. феб. 2013.

Бр. 137/2012. (Не)Култура

137

Дивна Вуксановић и Драган Ћаловић, РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
Весна Ђукић, ЖИВЕТИ БЕЗ КУЛТУРЕ: МЕДИЈИ И КУЛТУРНА ПОЛИТИКА У СРБИЈИ
Татјана Миливојевић, КУЛТУРА И СРЕЋА
Драган Ћаловић, НЕ/КУЛТУРА МЕДИЈСКОГ ОКУЛАРОЦЕНТРИЗМА
Биљана Ðоровић, КИБЕРНЕТСКИ ЕУГЕНИЗАМ КУЛТУРА У БЕРМУДСКОМ ТРОУГЛУ И НЕСТАНАК ЧОВЕКА
Мирослав Вићентијевић, КУЛТУРА ВИРТУЕЛНЕ (НЕ)РЕАЛНОСТИ
Дивна Вуксановић, ФЕНОМЕН QУОТЕС КАО СИМПТОМ ОДСУСТВА (КРИТИЧКЕ) РЕФЛЕКСИЈЕ НА ДРУШТВЕНОЈ МРЕЖИ ФЕЈСБУК
Катарина Шмакић, (НЕ)КУЛТУРА ДИГИТАЛНОГ ДОБА
Ангелина Милосављевић, ГАЛАТЕО О ЛЕПОМ ПОНАШАЊУ. БОНТОН ЂОВАНИЈА ДЕЛА КАЗЕ ИЗ 1558. ГОДИНЕ
Борис Милосављевић, КУЛТУРНИ ОБРАЗАЦ И ПОЈАМ ПОЛУИНТЕЛЕКТУАЛЦА
Марко Стаменковић, ЧИТАЊЕ АМБАСАДОРА: ФУНДАМЕНТАЛНИ НАРЦИЗАМ, ПОНИШТЕЊЕ СУБЈЕКТА И ЈОШ ЈЕДНА СКИЦА ЗА АУТОДЕСТРУКТИВНУ ФУНКЦИЈУ ПОГЛЕДА
Сања Домазет, КОЛИКО ЈЕ КУЛТУРЕ У КУЛТУРНИМ РУБРИКАМА
Дејана Прњат, МУЗЕЈИ И ЕТИКА: ПРИСВАЈАЊЕ ПРОШЛОСТИ
Љиљана Манић, Наташа Симеуновић Бајић и Марија Алексић, СТУДЕНТСКА ПЕРЦЕПЦИЈА УЛОГЕ КУЛТУРЕ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У ФОРМИРАЊУ НАЦИОНАЛНОГ БРЕНДА
Зорица Станисављевић Петровић, Владета Радовић и Александра Ивановић, МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА У НИШУ
Владимир Коларић, КУЛТУРА ИЗМЕЂУ РАТА ДУХА И ДУХА РАТА: СЛУЧАЈ ИРИНЕ АЛЕКСАНДЕР
Виолета Цветковска Оцокољић и Татјана Цветковски, ЂУБРЕТАРИ И/ИЛИ УМЕТНИЦИ: ДА ЛИ ЈЕ НЕКУЛТУРНО ВЕЛИЧАТИ ОТПАТКЕ
Лана Павловић Алексић, О ГОСТОПРИМСТВУ И ИНОВАТИВНОСТИ

ИСТРАЖИВАЊА

Милена Драгићевић Шешић, КУЛТУРА ПОСЛЕ ГРАЂАНСКОГ РАТА И ВРЕДНОСНОГ РАЗАРАЊА
Татјана Вулић, Марија Вујовић и Анка Михајлов Прокоповић, КУЛТУРА КАО ДЕО ПРОГРАМСКОГ САДРЖАЈА ТЕЛЕВИЗИЈЕ БЕОГРАД – ЈАВНОГ МЕДИЈСКОГ СЕРВИСА СРБИЈЕ
Александар Прњат, ЛИЧНИ ИНТЕРЕС И МОРАЛНА МОТИВАЦИЈА ВЕРНИКА

ПРИКАЗИ

Александра Ђуричић, ЧОКОЛАДА ИЛИ ПОТРАГА ЗА УТЕХОМ

keyboard_arrow_down
11. феб. 2013.

Повеља Другог програма Радио Београда часопису „Култура“

Поводом педесет и пете годишњице оснивања Други програм Радио Београда доделио је часопису  „Култура“  повељу за успешну срадњу, допринос радио стваралаштву и афирмацију радиjа културе и уметности. У име оснивача часописа „Култура“ повељу је примио Пеђа Пивљанин, секретар редакције.

keyboard_arrow_down

Резултати од 51 до 55 од 55